Algemene voorwaarden – Dutch Infinity

Algemene voorwaarden Dutch Infinity 03-12-2015 v1.

van de eenmanszaak Dutch Infinity gevestigd te Amsterdam, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

KvKnr: 64946924
BTWnr: NL211593114B01

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande levering van zaken aan onze kopers.
2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over

X